Media

Perspektiv. Utnyttjande av utländska arbetare är ett strukturellt problem som staten indirekt eller direkt tillåter. Det hävdar Natalia Ollus, direktör för Europeiska institutet för kriminalpolitik.

18.12.2019

Riski joutua Euroopassa uudelleen uhriksi on suuri, jos on aiemmin kokenut kaltoinkohtelua, ilmenee UP-lehden näkemästä, vielä julkaisemattomasta tutkimuksesta.

18.12.2019

Många av de kvinnor som söker asyl har varit utsatta för våld eller hot, och ibland fortsätter våldet också i det nya landet. Men trots att det i vissa fall kunde utgöra en asylgrund är det få som berättar. En orsak är gemensamma beslut för familjer.

26.11.2019

Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutti HEUNI:n erikoissuunnittelija Anniina Jokisen mukaan suuri osa ihmiskaupasta on piilorikollisuutta, joka ei näy tilastoissa.

14.08.2019

Ihmiskaupan uhriksi joutuneiden määrä on enemmän kuin kolminkertaistunut Suomessa vuodesta 2015, kertoo Euroopan neuvoston ihmiskaupan vastaisen toiminnan asiantuntijaryhmän (GRETA) raportti . (HS 5.6.2019)

11.06.2019
 
Published 13.2.2020
Back to top |