Många nyanlända kvinnor har utsatts för våld men vågar inte berätta

Published 26.11.2019  Updated 11.2.2020

Många av de kvinnor som söker asyl har varit utsatta för våld eller hot, och ibland fortsätter våldet också i det nya landet. Men trots att det i vissa fall kunde utgöra en asylgrund är det få som berättar. En orsak är gemensamma beslut för familjer.

Läs hela artikeln här

Keywords

Media