Report Series 93b: Navigoi kohti vastuullista toimitusketjua. Työkalupakki yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi

Anni Lietonen and Natalia Ollus. Helsinki 2020.Anni Lietonen, Anniina Jokinen ja Natalia Ollus. Helsinki 2020.
ISBN 978-952-7249-25-3 (nid.), ISBN 978-952-7249-26-0 (PDF), ISSN 1799-5590, ISSN-L 1237-4741 (58 sivua)

“Navigoi kohti vastuullista toimitusketjua – Työkalupakki yrityksille työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisemiseksi" tarjoaa konkreettisia välineitä yrityksille puuttua hyväksikäyttöön. Työkaluja ovat riskien arviointi, ihmiskaupan vastaisen strategian laatiminen, sopimuskumppaneiden ennakkoarviointi, sopimusehtojen käyttö hyväksikäytön ja ihmiskaupan torjumisen näkökulmasta sekä alihankkijoiden tai muiden sopimuskumppanien toiminnan tarkastukset ja arvioinnit. Työntekijöiden oikeuksista huolehtiminen kaikilla toimitusketjun tasoilla edistää ihmisarvoista työtä ja reilua kilpailua sekä parantaa yrityksen imagoa ja vahvistaa sen markkina-asemaa.

Työkalujen tueksi on myös kehitetty englanninkielinen opas ”Normative Framework Guide”, jonka tarkoituksena on kiteyttää yritysvastuuseen ja ihmisoikeuksiin liittyvä oikeudellinen viitekehys työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan näkökulmasta. Opas ja työkalut ovat tarkoitettu yrityksille ja muille tahoille, jotka käyttävät matalasti koulutettua tai kouluttamatonta ulkomaista työvoimaa ulkoistamis-, alihankinta-, lähetys- ja rekrytointijärjestelyjen kautta esimerkiksi rakennus-, siivous-, maatalous- ja ravintola-alalla. Materiaalia voivat käyttää myös valtiolliset, kunnalliset ja/tai julkisten liikelaitosten hankintayksiköt sekä yritysvastuun asiantuntijat ja verkostot.

Navigoi kohti vastuullista toimitusketjua (pdf, 2.85 Mt) Riskienarvioinnin työkalu (pdf, 0.07 Mt) Strategiatyökalu (pdf, 0.14 Mt) Kumppanien arviointityökalu (pdf, 0.08 Mt) Sopimustyökalu (pdf, 0.12 Mt) Työpaikan arviointityökalu (pdf, 0.16 Mt)
 
Published 10.5.2020
Back to top |