Policy brief julkaistu poliisien roolista parisuhdeväkivaltaan puuttumisessa

Published 25.11.2020

Poliisit eivät pidä parisuhdeväkivallan kierteen katkaisua osana työtään, selviää HEUNIn policy briefistä. Tänä vuonna julkaistussa pro gradu -työssä esiin tulleet näkemykset kertovat siitä, että parisuhde- ja lähisuhdeväkivallan dynamiikkaa käsittelevien opintojen tulisi olla osa poliisien peruskoulutusta.

Suomessa parisuhdeväkivalta on valitettavan yleinen ongelma. Uusi policy brief – joka julkistetaan tänään 25.11., YK:n julistamana kansainvälisenä päivänä naisiin kohdistuvan väkivallan lopettamiseksi – käsittelee poliisin roolin vahvistamista parisuhdeväkivaltaan puuttumisessa. Se perustuu HEUNIn tutkimusavustaja Anna-Greta Pekkarisen pro gradu -työhön sekä HEUNIssa aiemmin tehtyyn tutkimukseen pari- ja lähisuhdeväkivallasta. Aihetta on tutkittu jo pitkään, mutta tärkeitä käytännön toimia mm. poliisien koulutuksen kehittämiseksi on jäänyt toteuttamatta.

Policy briefissä esitellään pro gradu -työn päätelmät sekä suosituksia poliisin lähisuhdeväkivallan vastaisen työn vahvistamiseksi. Suosituksista keskeisin on lähisuhdeväkivaltaan liittyvän teoreettisen ja käytännöllisen koulutuksen lisääminen pakolliseksi osaksi kaikkien poliisien peruskoulutusta. Koulutuksessa tulisi kiinnittää erityistä huomiota sellaisiin taitoihin, joilla voidaan ehkäistä uhrien uudelleentraumatisoitumista. Suosituksena on myös lähisuhdeväkivallan kokemusasiantuntijoiden näkökulmien tuominen osaksi koulutusta ammattikouluttajien rinnalle.

Lisätietoja: Anna-Greta Pekkariselta (anna-greta.pekkarinen@om.fi; +358 50 477 7120)

Pro gradu "Parisuhdeväkivallan kehystäminen poliisien työssä"

Back to top |