Nya rekommendationer för att förhindra människohandel och arbetskraftsexploatering

Published 11.11.2020

HEUNI har under de senaste åren arbetat intensivt med att motverka människohandel och utnyttjandet i arbetslivet. Ur samarbetet med dels poliser och arbetsskydd, dels företag, har vi producerat två konkreta handböcker för att förbättra arbetet mot exploatering. Handböckerna finns tillgängliga på finska och engelska. På svenska finns två nya policy briefs, som sammanfattar innehållet i handböckerna.

Kolla upp vår policy brief "Hur ingripa i arbetsrelaterad människohandel och utnyttjande? Förutsättningar för en framgångsrik utredning" där vi berättar om hur polisen konkret kan skydda brottsoffer och hur samla in bevisföring om exploatering i arbetslivet. Vi lyfter även fram samarbetet mellan myndigheter och brottsofferorganisationer, samt vikten av att samla in bevis speciellt angående den ekonomiska brottsligheten, som förövarna gör sig skyldiga till.

Den andra policy briefen beskriver vad företag kan göra för att motverka exploatering i underleverantörsled. "Nya verktyg för företag: Hur ingripa i arbetsrelaterat utnyttjande och människohandel?" presenterar fem konkreta steg för företag, som vill försäkra sig om att exploatering inte förekommer i den egna underleverantörskedjan.

Båda handböckerna har tagits emot väl av både myndigheter och företag. Om du vill att vi kommer och föreläser om ämnet, kontakta oss gärna! Mer information fås av HEUNIs specialplanerare Anniina Jokinen anniina.jokinen@om.fi samt forskare Anni Lietonen anni.lietonen@om.fi

Back to top |