Webinaari-kutsu: "Työperäinen hyväksikäyttö Suomen kontekstissa – mitä yritysten tulisi tietää?"

Published 6.11.2019

FIBSin ja HEUNin webinarin jälkeen tiedät mitä on työperäinen hyväksikäyttö ja ihmiskauppa, miten ne voivat vaikuttaa omaan yritykseesi.

Yritysten ihmisoikeusvastuuseen liittyvä toiminta on kehittynyt viime vuosina paljon. Asiakkaat, sijoittajat ja yritykset itse ovat yhä enenevässä määrin kiinnostuneita toimintansa ihmisoikeusvaikutuksista. Globaalien hankintaketjujen haasteet ovat jo monen tiedossa, ja vastuullisuus on yhä useamman yrityksen ydintoimintaa. Vähemmän huomiota on kuitenkin saanut työvoiman hyväksikäyttö ja ihmiskauppa Suomessa.

Suomessa työvoiman hyväksikäyttöä ilmenee erityisesti aloilla, joilla käytetään laajalti alihankkijoita, kuten rakennus- ja siivousaloilla. Erityisesti pitkissä alihankintaketjuissa on vaikea valvoa alihankkijoiden toimia, joten yrityksillä on riski joutua osalliseksi työperäiseen hyväksikäyttöön ja jopa ihmiskauppaan alihankkijan työolosuhteisiin liittyvien väärinkäytösten ja laiminlyöntien seurauksena.

Tänään 10.12. vietetään kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää. FIBSin ja HEUNin webinaarissa kuulet konkreettisia esimerkkejä Pohjoismaiden ja Suomen työmarkkinoilla tapahtuneista hyväksikäyttöön liittyvistä tapauksista miten varmistat, ettei yrityksesi joutuisi osalliseksi hankinnoissa tai alihankinnassa tapahtuviin hyväksikäyttötapauksiin vinkkejä mitä tehdä mahdollisten ihmiskauppa- ja hyväksikäyttöepäilysten herätessä.

Webinaarin yhteydessä julkistetaan myös FIBSin suomennos WBCSD:n oppaasta CEO Guide to Human Rights.

Webinaari on katsottavissa myöhemmin tallenteena – ilmoittautumalla saat sähköpostitse linkin videoon.

Puhujavieraat

Webinaarin asiantuntijavieraina ovat YK:n yhteydessä toimivan Euroopan Kriminaalipolitiikan Instituutin (HEUNI) johtaja, oikeustieteen tohtori Natalia Ollus sekä tutkija, valtiotieteen maisteri Anni Lietonen, jotka mm. esitelmöivät ja kouluttavat viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä ihmiskaupan ja työperäisen hyväksikäytön ehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta.

The European Institute for Crime Prevention and Control (HEUNI) perustettiin Suomen valtion ja Yhdistyneiden kansakuntien välisellä sopimuksella vuonna 1981. HEUNI toimii itsenäisenä yksikkönä oikeusministeriön yhteydessä. HEUNI tekee tutkimus- ja kehittämistyötä mm. ihmiskaupasta, sukupuoleen kohdistuvavasta väkivallasta sekä talousrikollisuudesta ja korruptiosta. HEUNI toimii laaja-alaisesti yhteistyössä Suomessa viranomaisten ja kansalaisjärjestöjen kanssa.

Vuonna 2018 HEUNI on julkaissut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM):n kanssa oppaan yrityksille ja työnantajille riskienhallintaan erityisesti alihankintaketjuissa liittyen työvoiman hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn Suomessa

Kenelle:
Suomessa toimiville yrityksille, joilla on alihankintaa tai ostoja Suomessa

Osallistuminen:
Tilaisuus sisältyy FIBSin jäsenmaksuun, sekä on katsottavana ilmaiseksi HEUNIn nettisivuilta jälkikäteen.

Lisätietoja:
Miira Kokkonen, 044 367 3632, miira.kokkonen(at)fibsry.fi

ILMOITTAUDU