Uusi julkaisu: Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon – analyyseja tasa-arvobarometrista 2017

Published 25.3.2019

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen uusi julkaisu Näkökulmia sukupuolten tasa-arvoon – analyyseja tasa-arvobarometrista 2017 (toim. Mia Teräsaho ja Johanna Närvi) käsittelee kokemuksia sukupuolten tasa-arvosta suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla, kuten työelämässä, opinnoissa ja parisuhteissa sekä suhtautumista sukupuolten tasa-arvoon ja käytännön tasa-arvotoimenpiteisiin. Ajankohtaisia teemoja ovat lisäksi seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen liittyvän vihapuheen kokemukset sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Linkki verkkojulkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-314-4.

Vuoden 2017 tasa-arvobarometrin aineistoon perustuvissa artikkeleissa syvennetään barometrin tuloksia ja peilataan niitä muuta tutkimustietoa sekä laajempaa sukupuolten tasa-arvosta käytävää keskustelua vasten. Tulokset tarjoavat tietoa sukupuolten epätasa-arvoa ylläpitävien rakenteiden ja käytäntöjen purkamiseksi yhteiskunnassa, esimerkiksi työpaikoilla, oppilaitoksissa ja perheissä. Tuloksia voi käyttää myös tasa-arvon tilan ja tasa-arvopolitiikan onnistumisen sekä tarpeellisten kehittämistoimien arvioimisessa.

Raportin tulokset tarjoavat tietoa työn ja päätösten tueksi kaikille tasa-arvokysymysten parissa toimiville, kuten päättäjille, toimittajille sekä tasa-arvon asiantuntijoille valtionhallinnossa ja kunnissa, järjestöissä, työmarkkinajärjestöissä, työpaikoilla ja oppilaitoksissa.