Juliste ihmiskaupan uhrin auttamisesta ja kotouttamisesta / Trafficking along Migration Routes (TRAM): road map for integration of victims

Published 3.12.2018

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI) on julkaissut julisteen ihmiskaupan uhrin auttamisesta ja kotouttamisesta. Juliste on suunnattu erityisesti kuntien sosiaalityöntekijöille ja muille käytännön toimijoille, jotka auttavat ihmiskaupan uhreja paikallistasolla. Se kuvastaa sitä valtavaa vuorta, joka siirtolaistaustaisen ihmiskaupan uhrin käytännössä pitää kiivetä saavuttaakseen elämänsä hallinnan ja voidakseen työllistyä ja luodakseen kotoutumista edistävät sosiaaliset tukiverkostot. Julisteessa käydään läpi auttamisen ja kotoutumispolun eri vaiheet ja listataan erilaisissa vaiheissa huomioon otettavia asioita.

"Auttamisprosessi on pitkä ja vaatii kovasti työtä sekä uhrilta, että häntä auttavilta tahoilta", tiivistää HEUNIn erikoissuunnittelija Anniina Jokinen, joka on kehittänyt julisteen yhdessä HEUNIn viestintäasiantuntija Aleksandra Anikinan kanssa. Monipuolinen yhteistyö on tarpeen kaikissa auttamisen vaiheissa. "Toivoimme, että juliste on hyödyllinen, sillä tapaamamme käytännön toimijat pyysivät käyttöönsä mahdollisimman lyhyttä ja helposti ymmärrettävää työkalua".

Juliste on tuotettu osana International Centre for Migration Policy Development -instituutin TRAM-hanketta, joka keskittyi arvioimaan ihmiskaupan esiintymistä erityisesti ns. Balkanin reittiä vuoden 2015 jälkeen Bulgariaan, Itävaltaan, Kreikkaan, Makedoniaan (EJTM) Ruotsiin, Saksaan, Serbiaan ja Suomeen tulleiden siirtolaisten keskuudessa. Hankkeessa tehty tutkimus siirtolaisuuden, turvapaikkapolitiikan ja ihmiskaupan vastaisen toiminnan suhteista on luettavissa englanniksi.

Hankkeen toisessa vaiheessa keskityttiin edistämään ihmiskaupan uhrien auttamista siirtolaisten joukossa Ruotsissa, Saksassa ja Suomessa. Uhrien auttaminen on haasteellista ja siksi tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja monipuolisia matalan kynnyksen palveluja, jotta siirtolaisten erityistarpeisiin voitaisiin vastata paikallistasolla. Tämän työn tulokset konkreettisine suositusehdotuksineen on vedetty yhteen Itämeren maiden valtioiden neuvoston (CBSS) raportissa ihmiskaupan uhrien kotouttamisesta Suomessa, Saksassa ja Ruotsissa.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Anniina Jokinen attended the final TRAM project conference “Multi-stakeholder transnational Seminar Following the Traces Between Migration and Human Trafficking – From Exploitation to Integration" in Stockholm on 27 November 2018. During the conference Anniina presented the Finnish project activities and the road map developed in cooperation with HEUNI’s communications officer Aleksandra Anikina, which outlines the many different needs that victims have and the steps that have to be taken in order to ensure improved long-term assistance and the integration of migrant victims of trafficking.

Attachments

Back to top |