HEUNI on julkaissut yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön (STM):n kanssa oppaan yrityksille ja työnantajille riskienhallintaan erityisesti alihankintaketjuissa liittyen työvoiman hyväksikäytön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisyyn Suomessa

Published 26.4.2018

Oppaan* julkistamistilaisuus "Hyvää bisnestä vastuullisuudesta – kuinka hallita alihankinnan riskejä?" järjestettiin Säätytalolla 23.4.2018.

Yritysten pitkissä alihankintaketjuissa on vaikea valvoa alihankkijoiden ja/tai sopimuskumppaneiden toimia. Opas toimii tieto- ja riskienhallintatyökaluna, jonka avulla voidaan edistää eettisesti kestävää ja ihmisoikeudet huomioonottavaa yritystoimintaa, sekä ennaltaehkäistä riskiä, että yritys joutuisi tahtomattaan osalliseksi työntekijöiden hyväksikäyttöön, joka voi pahimmillaan olla ihmiskauppaa. Opas sisältää tietoa työperäisestä hyväksikäytöstä ja ihmiskaupasta ja alati kehittyvistä yritysvastuuseen liittyvistä standardeista ja periaatteista. Opas sisältää myös konkreettisia tarkistuslistoja ja toimenpiteitä, joiden avulla vähentää työperäisen hyväksi käytön riskiä alihankintaketjuissa.

Huonoja työolosuhteita ja työvoiman hyväksikäyttöä voi käytännössä esiintyä kaikilla liiketoiminnan aloilla, sekä myös osana julkisia hankintoja. Riskit korostuvat esimerkiksi alihankkijoita, kouluttamatonta, tilapäistä ja/tai kausityövoimaa käyttäessä, ja järjestäytymättömissä yrityksissä. Ennaltaehkäisy kannattaa, sillä työperäisen hyväksikäytön paljastuminen voi tulla yritykselle kalliiksi, väärinkäytökset herättävät helposti huomioita mediassa ja negatiivinen julkisuus voi vahingoittaa yrityksen mainetta sekä siten vähentää asiakkaiden määrää ja tuloja. Lisäksi vastuullinen ja oikeudenmukainen toiminta työntekijöitä kohtaan lisää työntekijöiden turvallisuutta, työn sujuvuutta ja laatua, sekä vahvistaa yrityksen profiilia proaktiivisena toimijana näin parantaen markkina-asemaa ja torjuen epäreilua kilpailua.

Sekä julkisen että yksityisen sektorin edustajat olivat tilaisuudessa yhtä mieltä, että opas on erittäin tervetullut työkalu yritysvastuukentällä. Paneelikeskustelussa huomioitiin, että opas tarjoaa kaivattua konkretiaa yleisten vastuullisuusteemojen ja velvollisuuksien tueksi. Oppaan työkalut mahdollistavat omien kansallisten alihankintaketjujen tarkastelun ihmisoikeusnäkökulmasta, joka on keskeinen osa hyvää liiketoimintaa. Oppaan toimenpiteet nähtiin myös oivaksi työkaluksi, jonka avulla voidaan parantaa tähän asti ympäristö sekä globaalien hankintaketjujen rinnalla vähemmälle huomiolle jääneiden työperäisen hyväksikäytön ja ihmiskaupan kansallista ehkäisemistä osana yritysten sosiaalisen vastuun strategioita.

Jatkamme mielellämme dialogia ja keskustelua teemasta, ja meihin voi olla yhteydessä erilaisten koulutustarpeiden tai muiden teemaan liittyvien tilaisuuksien tiimoilta.

Johtaja Natalia Ollus (natalia.ollus@om.fi)

Tutkija Anni Lietonen (anni.lietonen@om.fi)

*Opas on kehitetty osana yhteispohjoismaista hanketta, jonka tavoitteena on lisätä yritystoimijoiden roolia työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi. HEUNI on vastannut hankkeen kansallisesta toteutuksesta toimien yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa, niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Hanketta on rahoittanut sosiaali- ja terveysministeriö. Yhteispohjoismaista hanketta on vetänyt Tanskan ihmiskaupan vastainen toimisto (CMM).

Back to top |