HEUNI:n järjestämässä asiantuntijakokouksessa 25.10.2017 viimeistellään yrityksille suunnattua opasta, jonka avulla parantaa mahdollisuuksia torjua työvoiman hyväksikäyttöä Suomessa, erityisesti alihankintaketjuissa

Published 25.9.2017

Yhteiskuntavastuun toteutuksella ja raportoinnilla on yhä merkittävämpi rooli suomalaisissa yrityksissä. Tulevassa kokouksessa keskitytään sosiaaliseen vastuuseen ja yritysten asiantuntijoilla on mahdollisuus kommentoida Suomen kontekstiin räätälöityä opasta, joka sisältää lyhyet ohjeet yrityksille työperäisen hyväksikäytön riskeistä sekä siitä, miten välttää joutumasta osalliseksi tällaisiin tapauksiin. Opas julkaistaan keväällä 2018.

Keväällä järjestetyssä ensimmäisessä asiantuntijakokouksessa esittelimme Tanskassa yritysten aloitteesta laadittua opasta hyväksikäyttöön puuttumiseksi, ja keskustelimme ohjeistuksen soveltuvuudesta Suomessa. Osallistujat totesivat, että myös Suomessa alihankintaketjujen valvonta on ongelmallista ja Suomessa esiin tulleet tapaukset ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä ovat huolestuttavia. Erityisesti ajatuksia herättävä esimerkki oli Tanskassa esiin tullut tapaus vuonna 2012, jolloin ammattiliittojen ja median raportoinnin seurauksena paljastui laaja hyväksikäyttötapaus maan toisiksi suurimmassa siivousyrityksessä. Hyväksikäytetyt olivat romanialaisia, jotka romanialainen yritys oli rekrytoinut paikallisesti. Hyvien palkkojen toivossa saapuneet työntekijät joutuivat Tanskassa asumaan epäinhimillisissä oloissa, heihin kohdistettiin fyysistä väkivaltaa ja uhkailua, sekä henkilöllisyystodistukset ja pankkikortit takavarikoitiin.

Hyväksikäyttö tapahtui alihankintaketjussa eikä suoranaisesti suuren siivousyrityksen toimesta. Tapausten tultua ilmi yrityksen maine kärsi merkittävästi. Yritys menetti suuren osan asiakkaistaan ja liikevaihto pieneni vuodessa yli neljänneksen. Tapauksen myötä siivousyritys lopetti alihankinnan käytön kokonaan ja uudisti palkkauskäytäntöjään lisäten valvontaa kaikilla eri toimintansa tasoilla.

HEUNIn järjestämät asiantuntijakokoukset ovat osa yhteispohjoismaista hanketta, jonka tavoitteena on lisätä yritystoimijoiden roolia työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi. HEUNI vastaa hankkeen kansallisesta toteutuksesta toimien yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa, niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

HEUNIn aiemmissa tutkimus- ja kehittämishankkeissamme on myös tutkittu ulkomaisen työvoiman rekrytointiin ja työskentelyyn liittyviä ongelmia Suomessa, ja tämä hanke jatkaa samaa teemaa. Tutkimusraportit ovat ladattavissa 'Publications' välilehdeltä.

Ota yhteyttä, jos olet kiinnostunut saamaan lisätietoa hankkeesta ja oppaasta. Lisätietoja saa Anni Lietoselta 050-4116760.


Back to top |