HEUNI lausui ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiosta

Published 1.9.2017

HEUNI:n asiantuntijat ovat antaneet lausunnon sisäministeriölle ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiosta.

Lausunnon mukaan ihmiskauppakoordinaattorin virka ja koordinaatiorakenne ovat olennaisia osia Suomen ihmiskaupan vastaisissa rakenteisissa. Suomessa olisi hyvä olla myös jatkossa ihmiskaupan vastainen koordinaattori. Koordinaatiorakennetta ja koordinaatioon liittyvää toimintaa on kuitenkin syytä kehittää nykyistä konkreettisempaan suuntaan ja luoda tulevaisuuteen ulottuva visio siitä, miten Suomen ihmiskaupan vastaista toimintaa ja koordinaatiota tulisi jatkossa konkreettisin keinoin kehittää.

Attachments