Avoin virka: HEUNIn johtaja

Published 17.5.2017  Updated 31.5.2017

Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa (HEUNI) on haettavana johtajan virka ID 25-338-2017

Tehtävän kesto: Määräaikainen, tehtävä alkaa 1.1.2018. Päättyy 31.12.2020.

Määräaikaisuuden syy: Säädöksen mukaan

Työaikamuoto: Virastotyöaika

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Hakuaika päättyy: 9.6.2017 16:15

Virka on perustettu yksikköön.

Viran/tehtävän kuvaus:

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin johtajan tehtävänä on johtaa ja valvoa instituutin toimintaa ja hallintoa sekä hoitaa muut Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin (nyk. Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti) perustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 42/1982) 3 artiklan B kappaleen 1 kohdassa määrätyt tehtävät.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset:

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä kriminaalipolitiikan ja kriminologisen tutkimuksen hyvä tuntemus. Johtajalta vaaditaan lisäksi perehtyneisyyttä hallintoon ja kansainväliseen yhteistyöhön instituutin toimialalla. Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä).

Suullinen Kirjallinen Ymmärtäminen

Suomi Erinomainen Erinomainen Erinomainen

Ruotsi Tyydyttävä Tyydyttävä Tyydyttävä

Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi.

Hakijalta odotamme:

Instituutin työkielenä on englanti, joten tehtävän hoitaminen edellyttää erinomaista englannin kielen taitoa. Virkaa täytettäessä ansiona pidetään kriminologian tai sitä lähellä olevalta alalta suoritettua tohtorin tutkintoa sekä johtamistaitoa ja -kokemusta.

Palkkauksen peruste:

Virka on sijoitettu vaativuustasolle 24M (5511 eur/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa.

Hae paikkaa valtiolle.fi tai toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID-numero (25-338-2017). Hakemuksia ei palauteta.

Oikeusministeriö, PL 25 00023 Valtioneuvosto,

Lisätietoja tehtävästä: Kinnunen Aarne, apulaisosastopäällikkö, Puhelin: 02951 50580

Back to top |