Kutsu asiantuntijakokoukseen 4.4.2017 yhteiskuntavastuu ja työvoiman hyväksikäyttö

Published 2.3.2017  Updated 10.3.2017

HEUNI järjestää asiantuntijakokouksen 4. huhtikuuta 2017 klo 9:00-11:30 Helsingissä yritysten yhteiskuntavastuukysymyksistä kuten mahdollisuuksista torjua työvoiman hyväksikäyttöä Suomessa, erityisesti alihankintaketjuissa. Esittelemme Tanskassa yritysten aloitteesta laadittua ohjeistusta hyväksikäyttöön puuttumiseksi, ja keskustelemme ohjeistuksen soveltuvuudesta Suomessa. Asiantuntijakokouksen keskustelut luovat mahdollisuuden vahvistaa yrityksesi yhteiskuntavastuuta sekä alihankintaketjujen riskien hallintaa. Tulkaa mukaan!

Kokous on osa yhteispohjoismaista hanketta, jonka tavoitteena on lisätä yritystoimijoiden roolia työvoiman hyväksikäytön torjumiseksi. Kokouksessa keskustellaan hyvistä käytännöistä ja esimerkeistä esim. palvelu-, rakennus-, ja kuljetusaloilla. Kutsumme mukaan kaikki kiinnostuneet, etenkin yhteiskuntavastuu-, alihankinta- ja rekrytointiprosesseista vastaavat.

HEUNI vastaa hankkeen kansallisesta toteutuksesta toimien yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa, niin julkiselta kuin yksityiseltäkin sektorilta. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö.

Ilmoittautumiset 21.3. mennessä osoitteeseen anni.lietonen@om.fi. Paikkoja on rajoitettu määrä. Tarkempi paikka ilmoitetaan osallistujille myöhemmin. Kutsua saa jakaa vapaasti. Lisätietoja saa Anni Lietoselta 050-4116760.