HEUNI lausui ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän toimivuudesta

Published 10.11.2016

HEUNI lausui 7.11.2016 sisäministeriön pyynnöstä ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskeneen lainsäädäntömuutoksen (389/2015, HE 266/2014) vaikutuksista. Lainmuutoksen tarkoituksena oli tehdä ihmiskaupan uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta ennustettavampaa ja läpinäkyvämpää. HEUNI:n mukaan ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmässä on edelleen yhdenvertaisuuteen, riippumattomuuteen ja harkinta-aikaan liittyviä ongelmia.

Back to top |