Avoin virka: Erikoistutkija HEUNI

Published 21.11.2016  Updated 22.11.2016
Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutissa (HEUNI) on haettavana erikoistutkijan virka.

Tehtävän kuvaus

Yhdistyneiden kansakuntien yhteydessä toimivan Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) erikoistutkijan tehtävänä on osallistua instituutin kansainvälisten yhteyksien hoitamiseen, kriminaalipoliittisen tutkimustiedon keräämiseen, raportoimiseen ja välittämiseen eri maiden päätöksentekijöiden käyttöön sekä kansainvälisten tutkimusprojektien itsenäiseen suunnitteluun, koordinointiin, hallinnointiin ja toteuttamiseen. Erikoistutkija toimii myös johtajan sijaisena, vastaten muun muassa instituutin päivittäishallinnon suunnittelusta.

Säädetyt kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena erikoistutkijan virkaan on ylempi korkeakoulututkinto sekä kriminaalipolitiikan ja kriminologisen tutkimuksen hyvä tuntemus.

Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Suomi (suullinen, kirjallinen, ymmärtäminen) erinomainen

Ruotsi (suullinen, kirjallinen, ymmärtäminen) tyydyttävä

Hakijalta odotamme

Parhaat valmiudet viran hoitamiseen on hakijalla, jolla on tohtorin tutkinto oikeus- tai yhteiskuntatieteelliseltä alalta, kansainvälisen kriminaalipolitiikan tuntemusta, kokemusta kansainväliseen kriminaalipolitiikkaan liittyvästä tutkimustyöstä (esimerkiksi oikeusvertailut, haastattelututkimukset, kvantitatiiviset menetelmät) sekä kokemusta valtionhallinnosta ja rikosoikeusjärjestelmään liittyvistä tehtävistä. Edellytämme kokemusta kansainvälisten projektien suunnittelusta ja ohjaamisesta.

Odotamme hakijalta vastuullista otetta työhön, hyvää organisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja valmiutta uusien asioiden oppimiseen. Edellytämme myös sosiaalisen median käyttötaitoa ja viestinnän osaamista. Työ on kansainvälistä tiimityötä, joten edellytämme hyvää neuvottelu- ja esiintymistaitoa, joustavuutta, sosiaalisuutta sekä kykyä toimia ja vaikuttaa monikulttuurisessa työympäristössä.

Työssä tarvittava kielitaito

Instituutin työkielinä ovat suomi ja englanti. Kielitaitolain mukaan hakijalta edellytetään molempien kotimaisten kielten taitoa. Englannin sujuvan suullisen ja kirjallisen taidon lisäksi katsotaan eduksi muu kielitaito (muu YK:n virallinen kieli, muu Euroopan valtakieli ja/tai skandinaaviset kielet).

Tehtävän tiedot

Tehtävän kesto: Vakinainen

Työaika: Virastotyöaika

Tehtävä alkaa: 1.2.2017

Tehtävän hakemista koskevat tiedot

Hae viimeistään: 9.12.2016 klo 16:15

ID 25-520-2016

Hae tehtävää sähköisesti valtiolle.fi:n kautta ID-numerolla 25-520-2016. Hae tästä

Voit kuitenkin hakea tätä työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksesi alla olevaan osoitteeseen. Sekä hakemuksessa että kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakemuksia ei palauteta.

Oikeusministeriön kirjaamo

PL 25

00023 Valtioneuvosto

Palkkaukseen liittyvät tiedot

Tehtävä sijoittuu ministeriön palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 18 - 19M. Tehtäväkohtainen palkanosa on 3792,15 - 4097,00 eur/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa. Viran lopullinen tehtäväkohtainen palkanosa vahvistetaan sen jälkeen, kun virka on täytetty ja sen haltijan uusi tehtävänkuva on vahvistettu.

Yhteystiedot/Lisätietoja tehtävästä:

johtaja Matti Joutsen

+358 50 374 0497

Muut tehtävään liittyvät tiedot

Hakijoille saatetaan tehdä turvallisuus- ja soveltuvuusselvitys.

Hakija voi liittää hakemukseensa CV:n liitteeksi enintään 10 pdf -muodossa olevaa rikollisuutta käsittelevää artikkelia.