Yhteenveto Ihmiskauppa suomalaisessa työelämässä -seminaarista valmistunut

Published 19.4.2011

Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti (HEUNI), Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö (SAK) ja vähemmistövaltuutetun/kansallisen ihmiskaupparaportoijan toimisto (VVT) järjestivät Ihmiskauppa suomalaisessa työelämässä -seminaarin 3.−4.2.2011 Helsingissä. Seminaarin tarkoituksena oli lisätä tietoisuutta työperäisestä ihmiskaupasta ja siihen liittyvistä hyväksikäyttöilmiöistä Suomessa ja avata aiheeseen uusia näkökulmia.

Seminaarissa puhui kattava joukko sekä kansainvälisiä että suomalaisia järjestöjen, viranomaisten, työmarkkinajärjestöjen ja kolmannen sektorin edustajia. Seminaarin ensimmäisenä päivänä keskusteltiin työperäisestä ihmiskaupasta ja sen muodoista Suomessa ja muualla Euroopassa. Toisena päivänä järjestetyssä paneelikeskustelussa käsiteltiin työperäisen hyväksikäytön vastaisia toimia Suomessa. Seminaarin yhteydessä julkaistiin myös HEUNIn uusi tutkimus työperäisestä ihmiskaupasta Suomessa. Tutkimus tehtiin Euroopan unionin "Prevention of and Fight against Crime" -ohjelman tuella.

HEUNI on laatinut yhteenvedon seminaarissa pidetyistä esityksistä ja paneelikeskustelusta, jotta myös ne henkilöt, jotka eivät osallistuneet seminaariin, saisivat kuvan siellä käsitellyistä asioista ja kysymyksistä. Yhteenveto on ladattavissa alla.

Attachments